Kindergarten

Kindergarten@Dogshighschool, elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, instroom is altijd mogelijk.