Sociale huishond

SHH
In de cursus Sociale Huis Hond (SHH) van de FHN staat het sociale gedrag van onze viervoeters centraal. Het lesprogramma bevat een aantal onderdelen waaruit blijkt of de hond wel of geen ongewenst gedrag vertoont in het dagelijkse leven. Denk hierbij aan agressie of angst. Tijdens de lessen wordt dit gedrag door middel van training omgebogen naar gewenst, sociaal gedrag. De cursus wordt na 12 lessen afgerond met het officiële SHH-examen, afgenomen door een keurmeester van de FHN.

Inschrijven


pijltje-terug2

De hondenschool die je niet aan het lijntje houdt.